# رژیم_صهیونیستی

امنیت ملی اسرائیل

عنوان کتاب: امنیت ملی اسرائیل نویسنده: افرایم انبار مترجم: حمید نیکو   کتاب امنیت ملی اسرائیل به بررسی جامع چالش‌های امنیتی رژیم صهیونیستی پس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 56 بازدید

پیروزی دشوار

عنوان کتاب: پیروزی دشوار جنگ 33 روزه اسرائیل – حزب‌الله نویسنده: محمد خواجه مترجم: علی شمس قیمت: 40000 ریال عملیات دفاعی و پیروزی درخشان مقاومت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید

تروریسم صهیونیستی

عنوان کتاب: تروریسم صهیونیستی ماهیت، تاریخ و واقعیت‌ها نویسنده: احسان ادیب مرتضی مترجم: محمدرضا بلوردی قیمت: 75000 ریال کتاب «تروریسم صهیونیستی» ضمن بیان مبانی نظری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

توازن امنیت ملی اسرائیل پس از شصت سال

عنوان کتاب: توازن امنیت ملی اسرائیل  پس از شصت سال کنفرانس هشتم هرتزیلیا- سال 2008 مترجم: حمید نیکو قیمت: 50000 ریال رژیم‌صهیونیستی طی 60 سال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

جنگ 33 روزه اسرائیل علیه حزب‌الله از منظر حقوق بین‌الملل

عنوان کتاب: جنگ 33 روزه اسرائیل علیه حزب‌الله از منظر حقوق بین‌الملل تألیف و ترجمه: نادر ساعد قیمت: 15000 ریال عملیات دفاعی و پیروزی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید

حزب‌الله از آزادسازی تا بازدارندگی

عنوان کتاب: حزب‌الله از آزادسازی تا بازدارندگی نویسنده: عبدالاله بلقزیز مترجم: علی شمس قیمت: 25000 ریال عملیات دفاعی و پیروزی درخشان مقاومت اسلامی لبنان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

درس‌هایی از جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب‌الله

عنوان کتاب: درس‌هایی از جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب‌الله نویسنده: آنتوان اچ. کوردزمن مترجم: گروه مطالعات اسرائیل‌پژوهی قیمت: 45000 ریال عملیات دفاعی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

مقدمه‌ای بر کشمکش اعراب و اسرائیل

عنوان کتاب: مقدمه‌ای بر کشمکش اعراب و اسرائیل گردآوری: عبدالوهاب المسیری مترجم: علی شاهرخی قیمت: 30000 ریال کتاب مقدمه‌ای بر کشمکش اعراب و اسرائیل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید

نفوذ اقتصادی اسرائیل در منطقه

عنوان کتاب: نفوذ اقتصادی اسرائیل در منطقه گردآوری و ترجمه: مؤسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور   قیمت: 15000 ریال کتاب نفوذ اقتصادی اسرائیل در منطقه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید