تروریسم صهیونیستی

عنوان کتاب:

تروریسم صهیونیستی

ماهیت، تاریخ و واقعیت‌ها

نویسنده: احسان ادیب مرتضی

مترجم: محمدرضا بلوردی

قیمت: 75000 ریال

کتاب «تروریسم صهیونیستی» ضمن بیان مبانی نظری تروریسم و خشونت فلسفه آن در اندیشه صهیونیسم و رهبران صهیونیستی، به بررسی اقدامات تروریستی می‌پردازد که موضوعات مختلف و متعددی مانند نقش تروریستی آژانس یهود، ریشه‌های خشونت و ترور در یهودیت و صهیونیسم، سیر تحول تروریسم صهیونیستی از اندیشه تا عمل، تروریسم در طرح‌های شهرک‌سازی و ترانسفر فلسطینیان،‌ تروریسم برخاسته از عقده‌های درونی یهودیان، عکس‌العمل‌های صهونیست‌ها نسبت به طرح‌های سازش، تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی و ... را دربرمی‌گیرد.

/ 0 نظر / 17 بازدید