تحلیل ساختاری جنبش‌های چریکی در افریقا

عنوان کتاب:

تحلیل ساختاری

 جنبش‌های چریکی در افریقا

بازخوانی کارنامه نیم‌قرن  شورش و حکومت

نویسنده: محمود فرازنده

قیمت: 100000 ریال

این کتاب به بررسی جنبش‌های مسلحانه‌ای می‌پردازد که معمولاً  خارج از شهرها و خاک اصلی کشور هدف شکل گرفته‌اند و اغلب از طریق مرزهای کشور حملات خود را به اجرا می‌گذارند.  

این جنبش‌ها گستره‌ای از کشورهای شاخ (اریتره، منطقه تیگرای اتیوپی، سومالی و جنوب سودان) و شرق و مرکز (شمال و جنوب اوگاندا، رواندا، کنگو (زئیر سابق)) و نیز غرب افریقا (لیبریا و سیرالئون) را در بر می‌گیرد.

واژه »چریک« برای توصیف مبارزان جنبش‌ها به کار می‌رود که عنوان کتاب برگرفته از آن است. چریک‌ها باندهای مسلح کوچکی هستند که در مناطق روستایی و با برنامة سیاسی هدایت شده، در پی دستیابی به نوعی «آزادی» هستند. بر خی از این جنبش‌ها قرین موفقیت و برخی دیگر شکست را تجربه کردند. در میان جنبش‌های پیروز و حاکم بر سرنوشت ملت‌های افریقایی تغییر مشی سیاسی و تطابق با شرایط زمان برای تأمین منافع در خور تأمل است. 

/ 0 نظر / 17 بازدید